Screen-Shot-2015-01-18-at-3.13.51-AM

Gabinet de Premsa

L’existència d’una empresa ja comunica. Per aconseguir que aquesta comunicació aporti un valor afegit a l’empresa i a la marca, transmeti la seva missió i diferenciació al mercat, s’ha d’utilitzar una estratègia òptima amb els missatges més eficients i els mitjans més efectius.

La comunicació ja no és una opció és una necessitat. És impossible no comunicar, però, fer-ho de la manera adequada és molt més rentable i ajuda a aconseguir els objectius estratègics de l’empresa.

Accions:

– Anàlisi de l’estat actual i diagnòstic.
– Definició de l’estratègia i missatges a transmetre als stakeholders i públic objectiu.
– Pla de comunicació.
– Creació de continguts.
– Comunicació digital: blocs, webs, publicitat, posicionament.
– Premsa: contacte amb mitjans, creació de dossiers de premsa, notes i clippings.
– Relacions Públiques: organització i desenvolupament d’esdeveniments.