Social Media

Els mitjans socials donen l’oportunitat al consumidor d’expressar els seus gustos i preferències.

Branded Content

El Branded Content o contingut de marca consisteix en generar continguts vinculats amb una marca.

Inbound Marketing

El terme masstige prové de les paraules mass i prestige i fa referència a un perfil de consum.

Gabinet de Premsa

L’existència d’una empresa ja comunica. Per aconseguir que aquesta comunicació aporti un valor afegit a l’empresa.